Kyslíkový koncetrátor

Naše společnost pronajímá špičkový americký kyslíkový koncentrátor (oxygenátor, generátor kyslíku) DeVilbiss Compact 525, který umožní domácí oxygenoterapii. Zlepšuje kvalitu dýchání a života v domácí péči.

Kyslík se aplikuje z přístroje pomocí kyslíkových brýlí či masky v domácím prostředí po dobu až 16 hod. denně. Pauzy by pak neměly přesáhnout 2 hodiny. Kyslíkový koncentrátor má tu výhodu, že je částečně či plně mobilní. V domácím prostředí jej není obtížné přemístit na jakékoliv místo díky optimální váze.

Kyslík se aplikuje na základě doporučení lékaře. Přístroje DeVilbis Compact 525 poskytuje 93% (+- 3%) koncentrovaný kyslík v množství 0,5 - 5 l za minutu.

Jedná se o americký přístroj, který je velmi spolehlivý, jednoduchý na provoz a tichý. Jelikož je domácí oxygenátor nutné používat přes celý den a často i noc, jedná se o nejtišší přístroj ve své třídě. Hlučnost nepřesahuje 45 dBA, což odpovídá např. provozu akvária.

Přístroj je vybaven bezpečnostními prvky, aby byl zabezpečen bezchybný chod a pomoc pacientovi. Jelikož je pacient doslova životně závislý na kvalitě kyslíku a tedy přístroji, který jej dodává, je permanentně sledována kvalita průtoku kyslíku a jeho koncentrace. Pokud je kvalita kyslíku v pořádku, svítí zelená kontrolka na přístroji. Pokud svítí žlutě, koncentrace kyslíku poklesla. Pokud kontrolka na přístroji svítí červeně, je nutné vyhledat alternativní zdroj kyslíku. V případě jakékoliv poruchy zabezpečíme okamžitě výměnu přístroje.

Přístroje nevyžadují zásadní údržbu během pronájmu. Je nutné jen pečovat o filtry, které je potřeba zhruba jednou za týden pročistit - proprat, dále je nutné pečovat o zvlhčovací nádobku, která slouží k tomu, aby kyslík nevysušoval sliznice. Nádobku je nutné vymýt také jednou za týden. Do zvlhčovače přidávejte jen destilovanou vodu.

POZOR!!! V blízkosti kyslíkového koncentrátoru je zakázáno kouřit a manipulovat s přístrojem s mastnýma rukama.